Tarieven

Voorwaarden:

  • Na aanmelding verplicht de deelnemer zich de kosten van de trainingen te voldoen vóór aanvang van de eerste training.
  • Een groep gaat van start met minimaal vier deelnemers.
  • Cursisten die met twee honden uit één gezin deelnemen of cursisten die aan meer dan één trainingssessie deelnemen, genieten 15% korting op de prijs van één trainingssessie.
  • Gemiste lessen kunnen éénmaal worden ingehaald in een andere, passende lesgroep in overleg met de instructeur.
  • Restitutie voor niet genoten trainingen vindt niet plaats, tenzij hiervoor dringende redenen aangetoond kunnen worden.
  • Cursisten zijn verantwoordelijk voor hun hond en de eventuele schade die hun hond aanbrengt aan derden.